Opstaldning
Min højeste prioritet er en stressfri stald

Græsfoldene er sået med horsemax 60S, som er en lavfruktan græs og derudover har de en stor jordfold.

Foldene er indhegnet med sikkerhedshegn fra Poda yderst og en blød tråd på inderhegnet, begge dele for største sikkerhed.

Der er etableret over 700 meter vandrestier.

I løsdriften er der plads til både at spise og sove.

Løsdriften er strøet med hamp og halmpiller, derudover har de adgang til et skur.
De vil derfor altid have et tørt, rent og blødt sted at sove.

I vintersæsonen gives der hø/wrap i slowfeeders tre gange om dagen. Dette flere forskellige steder, både ude og inde, så alle får lov at spise.

Der er altid enten halm eller frøgræs ad lib.

Alle heste er bundet op til spisning og der er selvfølgelig altid vand.
På Amonas er det kun staldejer der fodrer (foruden enkelte særtilfælde), dette er for at sørge for at holde rutinen, hvilket nedsætter stress og skader.

Da hestene primært lever af hø/wrap får de kun krybbefoder én gang i døgnet, med mindre der er en særlig årsag til at sætte dette op.

Der er sygeboks og sygefold.

Der er opbinding til 5 heste på én gang og der er plads og godt lys til smede mm.

Sadelrummet indeholder til hver hest et skab, en sadelknægt, to trenseholdere og knager.

I foderrummet er der 2-3 beholdere pr. hest.

Priser og opgaver

Opstalders opgaver
 • At tilse sin hest mindst hver anden dag
 • At muge én trillebør om dagen
 • At sørge for der altid står foder blandet og klar
Intet indskud, forudbetalt pr. måned, en måneds opsigelse fra d. 1. til 1.

Prisen er inkl. grovfoder, bund osv og eksl. krybbefoder.
Er der et behov for individuel ekstra tildeling af wrap betales dette efter kilo pris

Oven i prisen kommer 2x gødningsprøve og evt kur, om året.

 • Pris 1.400 kr/mdr

Ønskes krybbefoder med i prisen, kan dette tilføjes for 350 kr. pr måned.
Krybbefoder består af vitamin/mineral og snittet hø uden lucerne. Om vinteren tilsættes roepiller.
Behov for tilskud kan aftales og betales oveni ved behov.

Retningslinjer på Amonas

Baneregler:

 • Ingen løse heste

 • Saml altid gødning op efter endt træning

 • Er der lavet store huller, rives disse over

 • Tjek altid hestenes velbefindende

 • Tjek altid vand og strøm på hegnet

 • Fej efter dig

 • Ryd op efter dig, luk døren osv

 • Rygning forbudt indendøre og andre steder end aftalt

 • Ingen råben, skrigen eller løben

 • Ingen børn under 15 år uden opsyn af en voksen

 • Aldrig slå nogen dyr

 • Ingen godbidder til hestene når de står sammen

 • Respekter alle dyr i stalden

 • Saml altid pærer op på stier, gange og plæner

 • Der skal altid tænkes på omtanke og sikkerhed